Meer te weten komen over Dubbelklik? Vraag een demo aan!

Blog #1: De nieuwe leerweg komt eraan!

Publicatiedatum
29 oktober 2021

Het gaat gebeuren, de nieuwe leerweg komt eraan. De samenvoeging van de Gemengde leerweg en Theoretische leerweg moet resulteren in een sterk staaltje beroepsonderwijs. 

Aan de slag met echte opdrachten van regionale bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs, dat is de kern van de nieuwe leerweg. Daarvoor moet je natuurlijk wel de juiste kennis, houding en vaardigheden in kunnen zetten. Door praktisch aan de slag te gaan en vooral te doen ontdek je veel over je eigen talenten en leer je deze verder ontwikkelen. Als je jezelf goed leert kennen, wordt het maken van een keuze voor een passende vervolgopleiding een stuk makkelijker. 

Samenvattend is het doel van de nieuwe leerweg drieledig; 

 • Jongeren optimaal voorbereiden op de doorstroom naar een mbo-4 of havo-opleiding. 
 • Ontwikkelen van algemene vaardigheden die nodig zijn als mens en burger.
 • Oriënteren op de wereld van arbeid en beroep. 

Uitgangspunten examenprogramma 
Het SLO (Stichting leerplanontwikkeling) heeft kaders ontwikkeld voor het examenprogramma om de gestelde doelstellingen te bereiken. 

De inhoudelijke eisen van het praktijkgerichte examenprogramma worden gevormd door het samenvoegen van verschillende delen. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen generieke en specifieke delen. Generiek wil zeggen dat de inhoudelijke eisen van de betreffende delen voor iedere leerling hetzelfde zijn. Specifiek houdt in dat een leerling kan kiezen voor een programma dat aansluit bij de persoonlijke voorkeur. 

Elk inhoudelijke programma bestaat uit de volgende delen: 

 • Generiek 
 • Algemene praktijkgerichte vaardigheden
 • Systematisch werken
 • LOB (loopbaan oriëntatie- en begeleiding) 
 • Specifiek 
 • Kennis en vakvaardigheden 

Algemene praktijkgerichte vaardigheden 
De algemene praktijkgerichte vaardigheden worden ook wel 21e-eeuwse, vakoverstijgende of brede vaardigheden genoemd. Deze vaardigheden worden niet gekoppeld aan een vak of beroep maar zijn wel nodig als mens en burger. De vaardigheden staan niet op zichzelf en kunnen in verschillende contexten geoefend worden. Te denken valt aan vaardigheden als; communiceren, werken binnen een organisatie, toekomstbestendig werken.   

Systematisch werken 
Systematisch werken gaat over het omgaan met opdrachten. In de nieuwe leerweg werken jongeren aan realistische en meervoudige opdrachten van een echte opdrachtgever, waarbij de stakeholders uit de regio actief betrokken worden. Te denken valt aan het organiseren van een evenement, het doen van onderzoek, ontwerpen van een product of een praktische oplossing bedenken voor een probleem. Bij opdrachten van deze omvang wordt in steeds wisselende contexten een beroep gedaan op de algemene praktijkgerichte vaardigheden. 

LOB 
Inzicht krijgen in jezelf, zodat je een gerichte keuze kan maken voor een vervolgopleiding is één van de belangrijkste doelen van het vmbo. Jezelf leren kennen is een continu proces dat als een rode draad door de opleiding loopt. Het loopbaan oriëntatie- en begeleiding programma (LOB) draagt daaraan bij.  

Specifiek
Het specifieke deel bestaat uit vastgestelde kennis- en vakvaardigheden die geformuleerd worden in eindtermen. Deze kunnen worden afgeleid van vastgestelde vmbo-examenprogramma’s of [delen van] mbo-programma’s. 

Kennis en vakvaardigheden 
Het gemeenschappelijke deel wordt aangevuld met een specifiek programma. Afhankelijk van het opengestelde schoolaanbod kan de jongere een keuze maken uit een aantal examenprogramma’s dat aansluit bij de persoonlijke interesses.  

(Praktijgerichte) Programma’s nieuwe leerweg
Tijdens de huidige pilotfase zijn er vijf licentievrije programma’s die door scholen getest worden. Voor het aanbieden van deze praktijk gerichte programma’s is geen specifieke licentie nodig.
Het betreft de volgende praktijk gerichte programma’s: 

 • Dienstverlening en Producten *
 • Economie en Ondernemen *
 • Informatietechnologie 
 • Technologie en Toepassing 
 • Zorg en Welzijn *
  * naam zal nog wijzigen 


Werkvelden en regio
In de nieuwe leerweg gaan de leerlingen praktisch aan de slag en veel ‘doen’. Dat betekent dat zij opdrachten uitvoeren in verschillende werkvelden zodat zij ontdekken wat zij wel of juist niet leuk vinden en wat past bij hun persoonlijke kwaliteiten.
Een belangrijk uitgangspunt is dat de opdrachten tot stand komen in samenwerking met regionale partners, zoals mbo’s, instellingen en bedrijven. Daarmee wordt een realistische leersituatie neergezet om leerlingen een goed beeld te geven van de wereld van arbeid en beroep in hun regio. Met deze ervaringen kunnen leerlingen nog beter een keuze maken voor een vervolgopleiding of beroep. 


Van papier naar onderwijs 
Een docent staat nu voor de uitdaging om van deze uitgangspunten op papier passend onderwijs te maken. De methode Dubbelklik wil daarin een belangrijke schakel zijn. In de volgende blog vertellen wij over onze ambitie in het onderwijs. 

>> Meer info over het lesmateriaal voor de nieuwe leerweg is hier te vinden.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Aanvraag werkbladen

Vul het formulier in en ontvang na validatie toegang tot de premium werkbladen van Dubbelklik