Meer te weten komen over Dubbelklik? Vraag een demo aan!

Sport en bewegen GT

Vak
Keuzevakken
Soort lesmateriaal
Keuzevakken

Zijn jouw leerlingen echte sportieveling? Bied Dit lesmateriaal dan aan. In dit lesmateriaal gaan de leerlingen bijvoorbeeld een sportactiviteit organiseren, een sportles geven en verschillende metingen uitvoeren. En natuurlijk werken ze zichzelf ook in het zweet!

Gegevens

Dekt af:   Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten, keuzevak profiel Zorg en Welzijn.

Code:      1628

Lengte:   26 (excl. toetsing en extra opdrachten)

Inhoud

Praktijkkaarten
In de praktijkkaarten ga je lekker praktisch aan de slag:

  1. Voorbereiding sport- en speldag: je treft voorbereidingen voor een sport- en speldag die je gaat organiseren.
  2. Les geven: je gaat een sportles geven
  3. Warming up en cooling down: je gaat ervaren wat een goede warming up en cooling down is, en waarom dit belangrijk is.
  4. Uitvoeren sport- en speldag: je gaat de voorbereide sport- en speldag uitvoeren.
  5. Fitheid: je voert verschillende sporttesten uit om te zien hoe fit je bent.
  6. Toernooi begeleiden: je gaat een toernooi begeleiden als scheidsrechter, organisator of medewerker.

Benodigdheden

Een overzicht van de benodigdheden is te vinden in het bestand ‘Inventarislijst keuzevakken GT’ op de pagina Downloads.

Afdekken eindtermen

Om te zien welke eindterm aan de orde komt per opdracht verwijzen we naar het bestand  ‘Kruisjeslijst afdekken keuzevakken GT’ op de pagina Downloads.

Dit lesmateriaal is beschikbaar.

Gratis inzage aanvragen!

Als u gratis inzage wilt in de bovenstaande module, vul dan de onderstaande gegevens in.
We zorgen dat u binnen korte tijd gratis toegang hebt tot de gewenste module.

Aanvraag werkbladen

Vul het formulier in en ontvang na validatie toegang tot de premium werkbladen van Dubbelklik