Meer te weten komen over Dubbelklik? Vraag een demo aan!

Het samengaan van de theoretisch en gemengde leerweg tot nieuwe leerweg wordt uitgesteld. Maar vanaf augustus 2024 mogen alle scholen (dus ook de niet-pilotscholen) het praktijkgerichte programma aanbieden als erkend examenvak in het vrije deel van het curriculum. Dit kan zowel in de huidige theoretische en gemengde leerweg.

Voor scholen die momenteel niet meedoen aan de pilot, betekent dit dat zij vanaf schooljaar 2024-2025 een praktijkgericht programma kunnen aanbieden. Minister Wiersma zal de scholen later informeren over de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten die hiermee gepaard gaan. Pilotscholen kunnen doorgaan met het aanbieden van het praktijkgericht programma na afloop van de pilot.

Praktijkgerichte programma’s
Er kan gekozen worden uit de volgende praktijkgerichte programma’s:

Licentievrije programma’s

   

   • Dienstverlening & Producten

   • Economie & Ondernemen

   • Informatietechnologie

   • Techniek & Innovatief vakmanschap

   • Technologie & Toepassing

   • Zorg & Welzijn

  Licentiegebonden programma’s:

    

    • Bouwen, wonen en interieur

    • Groen

    • Horeca, bakkerij en recreatie

    • Maritiem & techniek

    • Media, vormgeving en ICT

    • Mobiliteit en transport

    • Produceren, installeren en energie

   Concept examenprogramma’s
   Alle conceptexamenprogramma’s zijn opgedeeld in zes domeinen:
   Domein A – Praktijkgerichte vaardigheden
   Domein B – Werken in opdracht van een externe opdrachtgever
   Domein C – Loopbaanontwikkeling
   Domein D – Werkvelden
   Domein E – Programmaspecifieke kennis en vaardigheden
   Domein F – Mondiale vraagstukken

   De domeinen A, B en C zijn voor elk examenprogramma gelijk, de domeinen D t/m F verschillen per programma.
   De verschillende conceptexamenprogramma’s zijn hier te vinden.

   Dubbelklik en het praktijkgerichte programma
   Dubbelklik heeft voor het praktijkgerichte programma diverse lesmaterialen ontwikkeld die samen zijn te combineren tot de gewenste combinatie voor jouw school.
   Lees hier meer over het praktijkgerichte programma.

   Skills
   Korte kant-en-klare modules (8 uur) leren de leerlingen verschillende vaardigheden aan.
   Voorbeelden: Werken met Office, houtbewerking, app ontwerpen, veiligheid en hygiëne, enz.

   Thema’s
   Kant-en-klaar lesmateriaal (plm. 20 uur) waarin de leerlingen projectmatig aan de slag voor een opdrachtgever. Het eerste deel van het thema is gestructureerd, maar in het 2e deel kunnen de leerlingen hun eigen uitwerking van de opdracht voor de opdrachtgever uitwerken.
   Thema’s zijn ideaal in te zetten als leerlingen misschien nog niet helemaal toe zijn aan Projecten én als het niet lukt om voldoende externe opdrachtgevers te vinden.

   Projecten
   Wij bieden de leerlingen vrijheid en structuur om de opdracht voor uw opdrachtgever uit te kunnen voeren. Dit doen we door een stappenplan voor de leerlingen, waarbij ook ‘stapstenen’ worden aangeboden om er voor te zorgen dat leerlingen makkelijker naar de volgende stap komen.

   Dubbelklik Nieuws - pgp gaat door2

   Portfolio
   De leerling kan zijn lessen en eigen werk toevoegen en zo kan hij/zij bouwen aan een eigen trots-collectie. Ook de docent heeft inzage en kan feedback geven op de geplaatste onderdelen.

    

    

   Bekijk onze lesmaterialen voor het praktijkgerichte programma.

   Aanvraag werkbladen

   Vul het formulier in en ontvang na validatie toegang tot de premium werkbladen van Dubbelklik